Nefelejcs Tagóvoda

Nefelejcs Tagóvoda
cím:3700 Kazincbarcika
Alsóvárosi krt. 44.
telefonszám:(48) 310-522
e-mail:alsovarosiovoda@gmail.com
tagóvodavezető:Gálik Valentinné

Az Nefelejcs Tagóvoda 1983-ban került átadásra. 1991-ben tornaterem kialakítására, 2011-ben külső nyílászárók cseréjére került sor. Ezzel egyidejűleg új tetőt kapott az intézmény. Nevelőinek célja és feladata a gyermekek harmonikus fejlesztése a hagyományok és a környezeti nevelés gazdag eszközrendszerével. Az óvodai nevelésbe a népi kultúra azon elemeit építik be, amik igazodnak a gyermekek életkori sajátosságaihoz, és a mindennapi életüket gazdagítják.

„Legféltettebb Kincseinkért” Alapítvány

cím:3700 Kazincbarcika, Alsóvárosi körút 44.
adószám:18433182-1-05
számlaszám:11734152-20037295

Kulturális örökség megóvása az óvoda kulturális életének segítése. Nevelés, oktatás, ismeretterjesztés – programok szervezése, ezen belül is: Felszerelési tárgyak, szemléltető eszközök korszerűsítése. Nevelési, oktatási feltételek javításának elősegítése. Óvodai közélet rendezvényeinek szervezése, támogatása. Alapítványi céloknak is megfelelő és kiemelkedő szellemi alkotások díjazása, tehetséggondozás. A kiemelkedően foglalkozó óvónők, dajkák, szakemberek támogatása. Hagyományőrzés, környezetvédelem, sporttevékenység.

Aktuális programok:

Eseményfotók: